088-2400700      Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Woonboten

woonboten

Gedogen

Woonboten, woonarken, (historische) woonschepen en andere drijvende woningen zijn een voortdurende bron van juridische discussies met de overheid. Dat komt omdat woonboten in het verleden – in een toen nog ongeregelde situatie – op veel plaatsen een ligplaats hebben ingenomen, vaak op mooie woonlocaties. En daarmee is vaak sprake van langlopende gedoogsituaties of juridisch moeilijk te definiëren woonsituaties.

Legaliseren of verplaatsen

Veel gemeenten en andere overheden zijn inmiddels druk doende om deze oude situaties op te heffen of zoveel mogelijk juridisch gelijk te schakelen met wonen aan de wal.

Bij een voorgenomen legalisering van een ligplaats in een bestemmingsplan is het zaak om goed op te letten of bestaande rechten niet verloren gaan of dat er daarnaast ook betaald moet gaan worden voor de ligplaats. Meestal is een vorm van “uitsterfregeling” opgenomen, met als gevolg dat bij het vervangen van de woonboot strengere regels gaan gelden met betrekking tot de maatvoering.

Is de overheid van plan om u te verplaatsen naar een alternatieve locatie, dan komt u in een onderhandeling terecht over de verplaatsing, eventueel gecombineerd met een schadevergoeding.

Handhavingsacties

Komt het niet tot een legalisering of een vrijwillige verplaatsing, dan krijgt u meestal – vroeg of laat – te maken met een handhavingsbrief met de sommatie om te vertrekken en een dreiging dat u een dwangsom moet betalen als u niet vertrekt. Het is zaak om na ontvangst van een dergelijke brief direct juridisch advies in te winnen over uw situatie.

Walgebruik

Een specifiek voor woonboten lopende discussie is de regulering van walgebruik bij woonboten. Ook dit grondgebruik is vaak stapje voor stapje ontstaan en gedoogd door de grondeigenaar, meestal de gemeente.

Advocatennetwerk

ankerVanwege de specifieke landelijke problematiek en voortdurende juridische ontwikkelingen rond woonboten, neemt ons kantoor deel in het “Amsterdamse woonbotenoverleg” van en voor advocaten die met deze materie ook dagelijks bezig zijn. Daarnaast heeft het kantoor contact met de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) (www.lwoorg.nl). Deze organisatie neemt ook als gesprekspartner deel aan het Amsterdamse woonbotenoverleg.