088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Alle berichten van: Barry Meruma

  • De omgevingswet
Bekijk de video op de website omgevingswetportaal.nl De Omgevingswet, de werkvloer begint nu echt mee te trillen… Wie had een paar jaar geleden van de Omgevingswet gehoord of zelfs ‘het omgevingsrecht’? Inmiddels wordt door de Rijksoverheid een immens omvangrijk programma...
  • Handreiking drijvende bouwwerken
Woonboten zijn een bouwwerk, voor het bouwen van een bouwwerk is (meestal) een omgevingsvergunning nodig en een bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak op 16 april 2014. En toen waren de...
  • De steenuil zorgt weer voor nieuwe jurisprudentie.
Uitspraak steenuil en bestemmingsplan De steenuil zorgt weer voor nieuwe jurisprudentie. De Afdeling bestuursrechtspraak toetst een bestemmingsplan marginaal op de uitvoerbaarheid gelet op de verbodsbepalingen in de Flora – en faunawet/Vogelrichtlijn. De inhoudelijke Ff-discussie wordt gevoerd in de Ff-procedure. In...
  • Milieuzone Utrecht
Is het instellen van een milieuzone voor personenauto’s voorzienbaar? Utrecht is als eerste  stad in Nederland voornemens om een milieuzone in te stellen waarbinnen vervuilende personenvoertuigen zullen worden geweerd. Hiertoe is eind december 2013 een subsidie -sloopregeling getroffen voor inwoners...
donderdag, 16 mei 2013 Na 35 jaar van illegaliteit en strijd is het dan eindelijk gelukt. Miljonair, ondernemer en racefanaat Harry Maessen heeft een legaal racecircuit aan de Bakelsedijk in Ysselsteyn. Volgens betrokkenen met dank aan toeval én een advocaat....