088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Alle berichten van: Barry Meruma

  • De omgevingswet
Bekijk de video op de website omgevingswetportaal.nl De Omgevingswet, de werkvloer begint nu echt mee te trillen… Wie had een paar jaar geleden van de Omgevingswet gehoord of zelfs ‘het omgevingsrecht’? Inmiddels wordt door de Rijksoverheid een immens omvangrijk programma...
  • Handreiking drijvende bouwwerken
Woonboten zijn een bouwwerk, voor het bouwen van een bouwwerk is (meestal) een omgevingsvergunning nodig en een bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak op 16 april 2014. En toen waren de...
  • De steenuil zorgt weer voor nieuwe jurisprudentie.
Uitspraak steenuil en bestemmingsplan De steenuil zorgt weer voor nieuwe jurisprudentie. De Afdeling bestuursrechtspraak toetst een bestemmingsplan marginaal op de uitvoerbaarheid gelet op de verbodsbepalingen in de Flora – en faunawet/Vogelrichtlijn. De inhoudelijke Ff-discussie wordt gevoerd in de Ff-procedure. In...