088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Alle berichten van: Barry Meruma

Woonboten zijn een bouwwerk, voor het bouwen van een bouwwerk is (meestal) een omgevingsvergunning nodig en een bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak op 16 april 2014. En toen waren de...
Is het instellen van een milieuzone voor personenauto’s voorzienbaar? Utrecht is als eerste  stad in Nederland voornemens om een milieuzone in te stellen waarbinnen vervuilende personenvoertuigen zullen worden geweerd. Hiertoe is eind december 2013 een subsidie -sloopregeling getroffen voor inwoners...
12
nl_NL