088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Joost Rutteman

Joost Rutteman – Advocaat

Ik houd mij bezig met ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), omgevingsvergunningen voor bouwen en milieu, natuurbeschermingswetvergunningen en evenementenvergunningen.
Ik ben inmiddels 25 jaar actief in het omgevingsrecht.

Voordat ik in 2012 advocaat werd, werkte ik voor de Stichting Natuur en Milieu en de Zuid-Hollandse Milieufederatie. In die periode heb ik in het bijzonder ervaring opgedaan met betrekking tot industriële verontreiniging, de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen en verontreiniging van natuurgebieden door stikstof.

De door mij gevoerde procedures hebben geleid tot stringentere voorschriften in lozingsvergunningen en toelatingsbesluiten voor bestrijdingsmiddelen en het instellen van teeltvrije zones om waterverontreiniging door bestrijdingsmiddelen tegen te gaan. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de programmatische aanpak stikstof (PAS).

Net als onze andere advocaten is Joost geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA).

Joost Rutteman
“Altijd benieuwd”

bekijk vCard

logo_linkedin_92x22

Vaklidmaatschappen

Bestuurslid Vereniging voor milieurecht (www.milieurecht.nl)

Lid redactie Tijdschrift voor Milieu en Recht

nl_NL