Is het instellen van een milieuzone voor personenauto’s voorzienbaar? Utrecht is als eerste  stad in Nederland voornemens om een milieuzone in te stellen waarbinnen vervuilende personenvoertuigen zullen worden geweerd. Hiertoe is eind december 2013 een subsidie -sloopregeling getroffen voor inwoners...