088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

HABITAT – webshop

HABITAT - vaste prijs producten

Gratis Eerste Hulp bij een Besluit Omgevingsrecht

Bent u het niet eens met een besluit? En wilt u graag wat uitleg over het besluit of wilt u weten wat u kunt doen? Als u het contactformulier invult, ontvangt u gratis uitleg over de betekenis van het besluit en de procedure, bijvoorbeeld in bezwaar of beroep.

Enkele voorbeelden van besluiten of bekendmakingen van besluiten waarop Hulp bij een besluit van toepassing is:

 • Bestemmingsplan
 • Uitnodiging informatieavond
 • Mogelijkheid van indienen van een zienswijze
 • Dwangsombesluit
 • Omgevingsvergunning of (ontwerp-)omgevingsvergunning
 • Weigering van een aanvraag
 • Vergunningen op het gebied van water, bodem, natuur, etc.

HABITAT-START afspraak€ 550,- (incl.21% BTW)

U wilt graag advies over de vraag “hoe verder..?”.

Wat houdt de HABITAT-START precies in?

 • Gesprek met een gespecialiseerde jurist via telefoon of TEAMS (bezoek/bezichtiging ter plaatse is mogelijk tegen meerprijs)
 • Bespreking  pijnpunten en succeskansen
 • Globale bestudering van dossierstukken
 • Bespreking casuïstiek
 • Bellen met een overheidsinstantie om cruciale nadere informatie te verkrijgen
 • Doel en aanpak formuleren
 • Advies vervolgtraject
 • Advies groepsorganisatie en financiering
 • Inhoudelijk tips & tricks
 • Vaste prijs ongeacht de benodigde tijdsbesteding

HABITAT – Ligplaatscheck.€ 575,- (incl.21% BTW)

Sinds er op 1 januari 2018 nieuwe wet- en regelgeving voor woonboten is ingegaan, worden er overal in Nederland bestemmingsplannen gewijzigd en aangescherpt. Een aantal gemeenten treedt zelfs actief op tegen niet-vergunde situaties. Met de HABITAT | LIGPLAATSCHECK ben je de gemeente voor.

De HABITAT | LIGPLAATSCHECK brengt in kaart welke juridische (on)mogelijkheden een specifieke ligplaats biedt en waar je op moet letten als eigenaar, bewoner, huurder, potentiële koper of verkoper. Het doel: een reëel beeld schetsen van de juridische situatie en risico’s. En als je risico loopt, vertellen we je natuurlijk ook welke eventuele vervolgstappen je kunt nemen. Ga voor zekerheid… Doe de check!

HABITAT – Aanpak overlast AIRBNB-verhuur.€ 450,- (incl.21% BTW)

Vakantieverhuur in uw gebouw via een bemiddelaar zoals Airbnb of Wimdu kan een bron van overlast zijn voor andere appartementeigenaren. Het bestuur of een lid van de VVE kan met deze eerste stap snel, goedkoop en concreet aan de slag!

Wat krijgt u voor dit bedrag:

 • Goede probleem- en feitenvaststelling
 • Juridische check van de bij u geldende relevante VVE-regels
 • Opstellen en bespreken concreet uit te voeren stappenplan
 • Naar behoefte een eerste aanschrijvingsbrief
 • Inzicht in procesrisico en kosten inschatting bij een handhavingsactie

lees meer

HABITAT - zelf doen

Zelf een zitting doen bij de bestuursrechter

In deze brochure leest u over de gang van zaken van een zitting bij de bestuursrechter.

De onderwerpen die aan de orde komen:

 • Verzoek om voorlopige voorziening
 • Planning van de zitting
 • Voorbereiding van de zitting
 • Wie komt u tegen bij de zitting
 • Tijdens de zitting
 • Na de zitting
 • Handige tips

> download de brochure (pdf)

Zelf een handhavingsverzoek opstellen

Ondervindt u ergens overlast of hinder van? Dan is het mogelijk de bevoegde overheid te verzoeken daar een einde aan te maken. Met deze handige tool kunt u eenvoudig uw eigen handhavingsverzoek opstellen. Door middel van het invullen van een formulier wordt een handhavingsverzoek op maat samengesteld. U kunt deze daarna eenvoudig bewerken in Microsoft Word.

> Maak gratis een handhavingsverzoek *

* Het model voor het handhavingsverzoek is bedoeld voor particulieren.
Bedrijven, stichtingen en verenigingen verzoeken wij eerst contact op te nemen.

Quick-scan processtuk€ 325,- (incl. 21% BTW)

Heeft u zelf een zienswijze, een bezwaarschrift of een (hoger) beroepschrift geschreven, dan kan het een geruststellende gedachte zijn als een ervaren jurist bij ons kantoor met u meeleest en als klankbord voor u fungeert als u zelf (bijna) klaar bent met het schrijfwerk. Het betreft hierbij alleen besluiten die het omgevingsrecht betreffen. Als u daarover twijfelt, aarzel niet om even contact op te nemen.

U mag van ons verwachten dat wij:

 • Het besluit beoordelen
 • Uw concept aandachtig lezen zoals we dat krijgen aangereikt
 • U tips geven over de tekstopbouw/structuur/taalgebruik
 • Checken of het concept helder en overzichtelijk is
 • Checken of u de juiste bijlagen gaat meesturen
 • Checken of uw pijnpunten voldoende duidelijk in uw concept verwoord zijn
 • Omissies signaleren

Coach-afspraak€ 149,- (incl. 21% BTW)

Heeft u behoefte aan tips voor uw optreden bij de gemeente of de rechter? We geven u graag tips & tricks om beslagen ten ijs te komen.

De coach-afspraak bestaat uit:

 • Telefonisch gesprek van een half uur met een advocaat
 • Wel of geen pleitnotitie?
 • Do’s and don’ts

Wanneer kunt u een Coach-afspraak bestellen:

 • Inspreken op een informatieavond
 • Optreden voor een bezwaarschriftencommissie
 • Optreden bij de bestuursrechter van een rechtbank
 • Optreden bij de Raad van State

HABITAT – MKB-Bedrijfslocatiecheck € 750,- (excl. 21% BTW)

De juiste locatie is van essentieel belang voor het succes van uw bedrijf. Daarom hebben we de MKB-bedrijfslocatiecheck ontwikkeld, die zich richt op een breed scala aan cruciale juridische aspecten die van invloed zijn op het gebruik van bedrijfslocaties.

De MKB-bedrijfslocatiecheck is maatwerk, dus wij stellen deze op naar uw wensen. Wel checken wij altijd het bestemmingsplan, de structuurvisie en relevante milieuregelgeving. Wij brengen de bestaande juridische locatie-aspecten en omgevingsgevoeligheid zo goed mogelijk voor u in kaart. Zo nodig worden daarbij ook handhavingsrisico’s in kaart gebracht. Zo kunt u weloverwegen beslissingen maken en juridische risico’s minimaliseren.

 

nl_NL