Woonboten zijn een bouwwerk, voor het bouwen van een bouwwerk is (meestal) een omgevingsvergunning nodig en een bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak op 16 april 2014. En toen waren de poppen landelijk aan het dansen! Voor het bouwen en verbouwen van woonboten was vanaf dat moment een bouwomgevingsvergunning nodig en de aanvraag voor een dergelijke vergunning wordt ook getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Want woonboten kunnen vaak niet voldoen aan de bouwtechnische – en bouwveiligheidseisen in het Bouwbesluit 2012. De regelgeving in het Bouwbesluit 2012 is simpelweg niet voor woonboten geschreven. Tot overmaat van ramp was in veel gevallen ook de plaatselijke ligplaatsverordening niet meer van toepassing, zoals gebeurde met de Verordening op het binnenwater 2010 in de gemeente Amsterdam. Want deze verordening sloot drijvende bouwwerken waarvoor een bouwomgevingsvergunning moest worden verleend (bijv.  de waterwoningen) uit.

Woonboten konden dus geen ligplaatsvergunning meer krijgen en ook geen omgevingsvergunning, vanwege de strijdigheid met het Bouwbesluit 2012. Zo ontstond een tijdelijke gemeentelijke gedoogregeling en heel veel landelijke inspanning bij rijksoverheid, gemeenten en woonbotenbranche om hieraan het hoofd te bieden.

Op 30 april 2015 heeft adviesbureau DGMR in opdracht van het Ministerie van BZK een ‘BZK/Handreiking drijvende bouwwerken’ beschikbaar gesteld met een praktische aanpak van de materie die de huidige stand van het denken overzichtelijk weergeeft. De handreiking zal gebruikt worden bij de verdere voorbereiding van de aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en geeft een goed zicht op de oplossingsrichtingen. Onderwerpen die aan bod komen:

  • What is a floating structure according to the guide?

The guide describes in particular the relatively simplest situation as a floating structure, a barge with a superstructure. This is the category of floating structures that most resembles a house on the shore. In addition, there are other floating structures in all shapes and sizes, usually originally floating (residential) vessels and other structures, but also commercial vessels in which a business activity is operated at a fixed location, such as a pancake boat or a hotel. The Buildings Decree 2012 will have to be amended.

  • What are the bottlenecks in assessing the Building Act 2012?

The guide provides an extensive overview of the bottlenecks in the assessment of the Building Decree and the possibilities for solving these bottlenecks.

  • Structural safety, operational safety and fire safety

The Buildings Decree 2012 is a nationally uniform regulation in which safety and health are the most important issues. The Buildings Decree 2012 will be amended. The Ministry of the Interior and Kingdom Relations is currently conducting a national internet consultation on the changes to be made. Take part: http://www.internetconsultatie.nl/woningwet_definitie_bouwwerk

The guide can be downloaded from our website www.habitatadvocatenkantoor.nl/woonboten