Woonboten zijn een bouwwerk, voor het bouwen van een bouwwerk is (meestal) een omgevingsvergunning nodig en een bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak op 16 april 2014. En toen waren de poppen landelijk aan het dansen! Voor het bouwen en verbouwen van woonboten was vanaf dat moment een bouwomgevingsvergunning nodig en de aanvraag voor een dergelijke vergunning wordt ook getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Want woonboten kunnen vaak niet voldoen aan de bouwtechnische – en bouwveiligheidseisen in het Bouwbesluit 2012. De regelgeving in het Bouwbesluit 2012 is simpelweg niet voor woonboten geschreven. Tot overmaat van ramp was in veel gevallen ook de plaatselijke ligplaatsverordening niet meer van toepassing, zoals gebeurde met de Verordening op het binnenwater 2010 in de gemeente Amsterdam. Want deze verordening sloot drijvende bouwwerken waarvoor een bouwomgevingsvergunning moest worden verleend (bijv.  de waterwoningen) uit.

Woonboten konden dus geen ligplaatsvergunning meer krijgen en ook geen omgevingsvergunning, vanwege de strijdigheid met het Bouwbesluit 2012. Zo ontstond een tijdelijke gemeentelijke gedoogregeling en heel veel landelijke inspanning bij rijksoverheid, gemeenten en woonbotenbranche om hieraan het hoofd te bieden.

Op 30 april 2015 heeft adviesbureau DGMR in opdracht van het Ministerie van BZK een ‘BZK/Handreiking drijvende bouwwerken’ beschikbaar gesteld met een praktische aanpak van de materie die de huidige stand van het denken overzichtelijk weergeeft. De handreiking zal gebruikt worden bij de verdere voorbereiding van de aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en geeft een goed zicht op de oplossingsrichtingen. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is een drijvend bouwwerk volgens de handreiking?

De handreiking beschrijft met name de relatief meest eenvoudige situatie als drijvend bouwwerk, een bak met een opbouw. Dit is de categorie drijvende bouwwerken die het meest lijken op een woning op de wal. Daarnaast zijn er andere drijvende bouwwerken in allerlei soorten en maten, meestal van origine varende (woon)schepen en andere bouwsels, maar ook bedrijfsvaartuigen waarin op een bepaalde vaste plaats een bedrijfsactiviteit wordt geëxploiteerd,  zoals een pannenkoekenboot of een hotel. Het Bouwbesluit 2012 zal moeten worden aangepast.

  • Wat zijn de knelpunten bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012

In de handreiking is een uitgebreid overzicht beschikbaar van de knelpunten bij de toetsing aan het Bouwbesluit en de mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen.

  • Constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid en brandveiligheid

Het Bouwbesluit 2012 is een landelijk uniforme regeling waarin veiligheid en gezondheid de belangrijkste onderwerpen zijn. Het Bouwbesluit 2012 zal worden gewijzigd. Op dit moment loopt een landelijke internetconsultatie vanuit het Ministerie van BZK over de door te voeren wijzigingen. Doe mee: http://www.internetconsultatie.nl/woningwet_definitie_bouwwerk

De handreiking is te downloaden via onze website www.habitatadvocatenkantoor.nl/woonboten