088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Evenementen in de open lucht

Evenementen in de open lucht

Een evenement, leuk!?

Veel mensen beleven plezier aan openluchtevenementen en daar is niets mis mee. De keerzijde is dat regelmatig ernstige overlast ontstaat voor omwonenden en natuur in parken en buitengebieden. Vaak gaat het om geluidsoverlast door muziek, maar er kan ook sprake zijn van overlast door achtergelaten afval, parkeren en verkeersbewegingen en beschadiging van het festivalterrein. Zeker als evenementen regelmatig op dezelfde plaats georganiseerd worden kan dat tot spanningen leiden met omwonenden en natuurbeschermers. Het organiseren van een evenement heeft veel voeten in de aarde, waarbij het tijdig verkrijgen van een vergunning of toestemming (te) vaak een sluitstuk is voor de organisator en gemeente. Met als gevolg dat er veel druk ontstaat voor alle partijen.

Wat doet HABITAT?

Omwonenden en organisaties die kritisch zijn over de organisatie van het evenement voelen zich vaak gepasseerd en overvallen. Regelmatig wordt ons gevraagd om met behulp van een juridische (spoed)procedure gebruik te maken van inspraak – en rechtsbeschermingsmogelijkheden om zo het evenement tegen te gaan. Voor de organisator ontstaat daardoor – ook op het laatste moment – onzekerheid omtrent het wel of niet door kunnen gaan van het evenement.

Het is belangrijk voor omwonenden dat in een zo vroeg mogelijk stadium gerichte actie wordt ondernomen. In onderlinge samenhang zijn de regels van het geldende bestemmingsplan, gemeentelijke verordeningen en natuurbeschermingsrecht van toepassing, elk met een eigen toetsingskader, wat de juridische vragen en de procedures ingewikkeld kan maken.

Zo mogelijk wordt door HABITAT contact gezocht met de festivalorganisatie om te bezien of bezwaren kunnen worden weggenomen. Vaak is een of meer juridische procedures nodig om een evenement tegen te gaan of beter in te laten passen. Door eerdere acties in Amsterdam is mede door de aanpak van HABITAT inmiddels een strenger gemeentelijk festivalbeleid ontstaan en zijn de vergunningsprocedures aangescherpt voor de festivalorganisaties. Steeds vaker wordt door de gemeente geen toestemming verleend en wordt nagedacht over het inrichten van herbruikbare festivalterreinen, in plaats van het gebruik van kwetsbare stadsparken.

nl_NL