088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Omgevingsvergunning

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

In veel gevallen is een omgevingsvergunning nodig om te mogen bouwen of te slopen, bedrijfsactiviteiten uit te voeren of – bijvoorbeeld – een boom om te hakken. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is relatief eenvoudig in te dienen via www.omgevingsloket.nl. Afhankelijk van het specifieke geval is het zaak om vooraf goed na te gaan met welke inhoud de aanvraag  en al dan niet met welke bijlagen moet worden ingediend.

Een belangrijke check is de vraag of een aanvraag past binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan. Ook kan een bouwactiviteit omgevingsvergunningvrij zijn en kan een bedrijfsactiviteit onder specifieke algemene regels – zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer – vallen. Afhankelijk van de situatie gelden verschillende soorten procedures, juridische toetskaders, termijnen en is medewerking van de gemeente nodig. Via www.overheid.nl kunt u alle geldende wettelijke landelijke en lokale regels vinden. Op de website van de rijksoverheid, kan je checken of het bouwen omgevingsvergunningvrij is.

nl_NL