088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Omgevingsrecht

Wat is omgevingsrecht?

“Het omgevingsrecht is voor een belangrijk deel een spiegel van de samenleving;
ook deze is complex.”

(Ulrich Beck, Towards a New Modernity, SAGE publications 1992)

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Daartoe behoren milieu, water, natuur en met name ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is. In tegenstelling tot andere gebieden van het recht (zoals bijvoorbeeld het Burgerlijk wetboek) verandert het regelmatig. Vanuit de Hinderwet in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar de Wet milieubeheer in de jaren negentig van de vorige eeuw is het deze eeuw geherstructureerd door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en is inmiddels alweer een nieuw wetgevingstraject gestart voor de Omgevingswet.

Naast dat het omgevingsrecht vaak aan veranderingen onderhevig is, is het ook complex omdat er ondanks dat er veel wetgeving wordt vereenvoudigd altijd regelgeving nodig blijft voor alle afzonderlijke technische aspecten, zoals geluid, lucht, licht, water, trilling, natuur, externe veiligheid, etc. Omdat het omgevingsrecht zo in beweging is en uit verschillende deelgebieden bestaat, is het van grote meerwaarde dat ons kantoor zich uitsluitend specialiseert in het omgevingsrecht.

nl_NL