088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Kosten en Producten

Kosten en Producten

HABITAT-Eerste-Hulp-Besluit-Omgevingsrecht
HABITAT-quickscanprocesstuk
HABITAT-coach
HABITAT-VvE-kort-advies
onderzoek bedrijfslocatie? Doe de mkb-bedrijfslocatiecheck!

Vaste prijs

Ons kantoor ontwikkelt concrete producten en afgebakende vormen van ondersteuning om de kosten voor u voorspelbaar te maken en beperkt te houden.

Regelmatig krijgen wij het verzoek of wij een vaste prijs willen offreren. Logisch, want daarmee loopt u geen risico meer dat de kosten later blijken tegen te vallen. Voor ons is het belangrijk dat het verloop van uw dossier voldoende voorspelbaar is of dat de benodigde werkzaamheden op te knippen zijn in blokken met duidelijke beslismomenten. Samen met u zoeken wij graag naar de mogelijkheden.

Klik hier voor een overzicht van onze standaard adviesproducten met een vaste prijs.

Rechtsbijstandverzekering

Heel veel bedrijven en particulieren hebben een rechtsbijstandverzekering, maar de kwaliteit van de geboden ondersteuning wisselt sterk volgens onze cliënten. Veel van ons werk valt onder uw polisdekking. Dat geeft de mogelijkheid om uw rechtbijstandsverzekeraar te vragen om de benodigde juridische ondersteuning door ons kantoor te laten verzorgen, inclusief de financiële afwikkeling met de verzekeraar.

Rechtsbijstandverzekeraars zijn verplicht om de hulpvraag uit te besteden aan een advocaat van uw keuze, als u expliciet daarom vraagt bij het aanmelden van uw hulpverzoek/schademelding. Wel hanteren inmiddels alle verzekeraars specifieke voorwaarden met betrekking tot polisdekking, verzekerd budget, eigen bijdragen inmiddels beperkte vergoedingsbudgetten en eigen bijdragen bij vrije advocaatkeuze. Wij helpen u kosteloos bij het verkrijgen van maatwerkafspraken met de betrokken verzekeraar bij de door u gewenste uitbesteding.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als gespecialiseerd advocatenkantoor hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl) en het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) over het afhandelen van zaken die passend zijn binnen ons deel van het vakgebied. Wij vragen desgewenst voor u een zogenoemde “toevoeging” aan en declareren bij u alleen een wettelijk geregelde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Wel kunnen daar nog andere kosten bijkomen zoals griffierecht en bijvoorbeeld de kosten van het inhuren van een onafhankelijke technische deskundige als dat nodig is voor het versterken van uw procespositie.

Groepsactie: deel de kosten!

HABITAT is uitstekend ingericht voor het organiseren en bijstaan van groepen. Hoe groter de groep, hoe lager immers de kosten per deelnemer. Met HABITAT-COLLECTIEF zorgen wij voor de afstemming met zelfbetalers, rechtsbijstandverzekeraars en deelnemers die gebruik kunnen maken van gesubsidieerde rechtsbijstand.

lees meer over groepsacties >

Uurtarief

In alle andere gevallen hanteren wij het basisuurtarief, zonder een kantoorkostenopslag. Gebruikelijke administratieve dossierhandelingen zoals postverwerking, offertewerk en financiële afspraken en – administratie worden niet in rekening gebracht.

De basisuurtarieven kunt u terug vinden in de Algemene Voorwaarden

nl_NL