088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Handhavingsverzoek

Handhavingsverzoek

https://www.habitatadvocatenkantoor.nl/handhaving-overlast/

Overtredingen en overlast

In het geval van een overtreding, zoals bijvoorbeeld illegale bouwactiviteiten, niet-toegestane bedrijfsactiviteiten of overlastsituaties, dan wilt u dat dit beëindigd wordt.

Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar, afhankelijk van de situatie: u probeert in gesprek te komen met de veroorzaker of u verzoekt het gemeentebestuur om een handhavingsactie op te zetten. Ook zijn er mogelijkheden om de rechter te vragen om een maatregel op te leggen zodat de door u ervaren overlast wordt gestopt.

Wat doet HABITAT?

Eerst zullen wij onderzoeken of er inderdaad sprake is van een overtreding van verbodsbepalingen en geldende voorschriften; het juridisch toetskader. Lukt dat voldoende, dan is vervolgens een strategie nodig om de gestelde overlast of schadeveroorzakend handelen daadwerkelijk te (doen) stoppen. Wat in uw geval de beste aanpak is, is sterk afhankelijk van de situatie ter plaatse, de juridische ins en outs én de betrokkenen. Komt het tot het maken van afspraken, dan zorgen wij ervoor dat deze afspraken in een overeenkomst helder en afdwingbaar worden vastgelegd.

Voor een inhoudelijke bespreking van het dossier en een mogelijke aanpak adviseren wij u te kiezen voor een HABITAT-START afspraak.

U kunt ook zelf aan de slag met een eenvoudig handhavingsverzoek aan de overheid, als de casus op zichzelf niet te ingewikkeld is. Wij helpen u kosteloos daarmee met onze HABITAT-MODELLEN. Met ons model handhavingsverzoek maakt u een compleet handhavingsverzoek dat u kunt printen en aangetekend kunt verzenden.

De overheid moet altijd uiterlijk binnen 8 weken reageren op uw handhavingsverzoek. In deze reactie moet staan dat een handhavingsactie is gestart of dat uw handhavingsverzoek om een bepaalde reden is geweigerd. Ook kan het zijn dat aan u medegedeeld wordt dat meer tijd nodig is voor de afhandeling van uw verzoek. In dat geval komt het besluit om uw aanvraag later.

Wij raden aan om correspondentie van de overheid naar aanleiding van uw ingediende handhavingsverzoek altijd even aan ons voor te leggen. Uiteraard kunnen wij u tegen bescheiden kosten ook helpen met het verzendklaar maken van een eenvoudig eigen handhavingsverzoek. Reageert de overheid niet op tijd op uw schriftelijke verzoek, dan kunnen wij proceduremogelijkheden inzetten om de overheid te dwingen een besluit te nemen op uw handhavingsverzoek.

Komt het niet tot een concrete reactie of bent u niet tevreden met het overheidsoptreden als gevolg van uw handhavingsverzoek, dan kan HABITAT u verder helpen bij het vervolg van de handhavingsprocedure.

Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij het opstellen van het handhavingsverzoek, zeker wanneer sprake is van een geval met veel historie en/of een complexe situatie.

nl_NL