088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Onderzoek Bedrijfslocatie

Onderzoek Bedrijfslocatie

bedrijfslocatie-onderzoek

Wat is er mogelijk op deze bedrijfslocatie?

De keuze van een bedrijfslocatie of wijzigingen in uw bedrijf kunnen essentieel zijn voor het succes van uw bedrijfsplan. Zeker wanneer uw bedrijf een potentieel negatieve invloed kan hebben op de bestaande kwaliteit en situatie van wonen en werken in de omgeving rond het bedrijf en/of toestemmingen nodig zijn van de overheid. Zicht hebben op welke bedrijfsactiviteiten juridisch zijn toegestaan en welke ontwikkelingsruimte u heeft, is belangrijke input voor uw locatie- of uitbreidingsbeslissing.

Een gemeentelijk bestemmingsplan regelt op welke plaats bepaalde bedrijfsactiviteiten mogen worden gevestigd en welke bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn. Maar ook het planologische toekomstbeleid van de gemeente is relevant wanneer een afwijking van het bestemmingsplan direct of in de toekomst nodig is voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen.

Ook huur – of erfpachtvoorwaarden of milieuzoneringen kunnen de bedrijfsmogelijkheden in belangrijke mate begrenzen.

Niet te onderschatten is het belang van het in kaart brengen van de gevoeligheid van de omliggende omgeving rond het (geplande) bedrijf, vanwege het mogelijk bestaan van gevolgen voor omwonenden, bedrijfsactiviteiten van anderen en natuur – en landschapsbelangen en daaruit mogelijk volgende juridische acties.

Passen uw bedrijfsactiviteiten niet (geheel) in de bestaande regelgeving, dan loopt u een handhavingsrisico. Bij overtredingen kan de overheid uw bedrijf aanschrijven en is de kans groot dat u een dwangsom krijgt opgelegd om de overtreding te beëindigen en/of zelfs strafrechtelijk kunt worden aangepakt vanwege geconstateerde overtredingen. Dit zijn meestal economische delicten waarop hoge straffen kunnen staan. Nog afgezien van de bedrijfsbeperkingen die daardoor kunnen ontstaan, het ‘gedoe’, de kosten en eventuele negatieve publiciteit voor uw bedrijf.

Maar het goede nieuws is dat het in dergelijke situaties regelmatig lukt om een handhavingstraject om te zetten in een legaliseringstraject, in goed inhoudelijk overleg met de betrokken overheid.

Wat doet HABITAT?

HABITAT brengt de bestaande juridische locatie-aspecten en omgevingsgevoeligheid zo goed mogelijk met u in kaart. Zo nodig worden daarbij ook handhavingsrisico’s in kaart gebracht. In een vrijblijvend intakegesprek brengen wij samen uw concrete wensen voor een bedrijfslocatieonderzoek in kaart. Vanwege de grote variëteit aan situaties offreren wij na het intakegesprek een vaste prijs op aanvraag.

Een bedrijfslocatieonderzoek geeft ook een inhoudelijke basis voor een eventueel daaropvolgende begeleiding van een bestemmingsplanafwijking – en/of omgevingsvergunningsprocedure voor de legalisering van uw (voorgenomen) bedrijfsactiviteit.

Onderzoek bedrijfslocatie? HABITAT-bedrijfslocatiecheck!

mkb-bedrijfslocatiecheck
nl_NL