088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Houtstook

Houtstook: overlast door houtkachels en openhaarden

Overlast door rook en stank

Rook en stank

Het gebruik van openhaarden, sfeerhaarden, allesbranders en CV-installaties op houtstook is normaal in ons land, maar de overlast die wordt ervaren door omwonenden krijgt landelijk steeds meer aandacht. Het gebruik van openhaarden zorgt ook in belangrijke mate voor luchtverontreiniging door fijnstof, maar de bestaande regelgeving maakt beperkingen niet goed mogelijk. Alleen in extreme situaties kan op dit moment via het bestuursrecht of een civielrechtelijke actie getracht worden om ervaren ernstige overlast te beperken of te stoppen. De kachelbranche is actief bij het verstrekken van informatie over een optimaal stookgedrag, zodat overlast tot een minimum kan worden beperkt.

Wat doet HABITAT?

HABITAT adviseert een landelijk platform van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere landelijke partijen zoals het RIVM, GGD en Longfonds bij een probleeminventarisatie en het vinden van een juridische aanpak om overlast door openhaarden tegen te gaan.

In lopende bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken zoekt HABITAT de juridische grenzen op om bestaande concrete ernstige overlastsituaties aan te pakken. HABITAT werkt daarbij samen met technische adviesbureaus voor het leveren van bewijs omtrent de mate van overlast voor de betrokken omwonende.

Zodoende bouwt HABITAT kennis en ervaring op die wordt gebruikt bij het beoordelen en de aanpak van overlastsituaties door openhaarden.

HABITAT heeft bijgedragen aan het Platform Houtrook.

nl_NL