088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam
Het komt vaak voor: juridische procedures die vele jaren duren. Zijn daar eigenlijk grenzen aan?...
Begin dit jaar maakte minister De Jonge zijn plannen bekend voor het versnellen van woningbouw. Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. Het kabinet zet in op een realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030. De gemiddelde doorlooptijd van een...
Wie had een paar jaar geleden van de Omgevingswet gehoord of zelfs ‘het omgevingsrecht’? Inmiddels wordt door de Rijksoverheid een immens omvangrijk programma uitgevoerd om de Nederlandse leefomgeving ‘beter’ geregeld te krijgen. Ik overdrijf niet dat dit een landelijk verandertraject...
Woonboten zijn een bouwwerk, voor het bouwen van een bouwwerk is (meestal) een omgevingsvergunning nodig en een bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak op 16 april 2014. En toen waren de...
De steenuil zorgt weer voor nieuwe jurisprudentie. De Afdeling bestuursrechtspraak toetst een bestemmingsplan marginaal op de uitvoerbaarheid gelet op de verbodsbepalingen in de Flora – en faunawet/Vogelrichtlijn. De inhoudelijke Ff-discussie wordt gevoerd in de Ff-procedure. In algemene zin geeft de...
12
nl_NL