088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Wie we zijn

wie we zijn

BARRY MERUMA
advocaat|eigenaar

ZERLIENE KRUIVER
advocaat

ROSA DE VALK
juridisch medewerker

TIM PLUIMERS
communicatie medewerker

RENU DE LEEUW
advocaat

MOHAMED ABDELKADER
advocaat

AD LIEFTING
advocaat

COOTJE JANOVITZ
office manager

LISELOTTE MOLENAARS
juridisch medewerker

BORIS KOCKEN
advocaat

Wat willen wij betekenen voor u??

Het omgevingsrecht en aanpalende rechtsgebieden is onze tak van sport. Op onze website leggen wij uit waarvoor u bij ons terecht kunt voor ondersteuning. Zwart/wit is het nooit, dus belt u ons graag vrijblijvend om samen te bezien hoe verder ofwel u zo goed mogelijk doorverwijzen.

Onze website geeft een overzicht van de belangrijkste deelgebieden waarop wij dagelijks actief zijn. Deze deelgebieden hebben raakvlakken met elkaar en komen in onze dossiers ook vaak samen.

U als bedrijf, (juridisch) adviesbureau, (milieu-)organisatie of particulier, rechtsbijstandsverzekeraar of collega-advocaat staat natuurlijk centraal. Dat geven wij vorm door innovatieve vormen van dienstverlening te bedenken, zoals het actief ondersteunen van uw eigen zelfwerkzaamheid, het gericht aanbieden van ad hoc ondersteuningsvormen en kostenregelingen op maat. Maar voor ons begint het allemaal bij een goede relatie met u….altijd dichtbij.

Van Advocaat tot Advocaat

HABITAT ondersteunt óók advocaten van andere kantoren bij het beantwoorden van deelvragen in lopende dossiers bij het andere kantoor.

Andere advocatenkantoren verwijzen regelmatig zaken aan ons door als eigen expertise tekortschiet, sprake is van het opvangen van ondercapaciteit of wanneer een second-opinion nodig is.

Korte vragen en ondersteuning waarvoor wij de kennis toch al paraat hebben doen wij collegiaal zonder kosten voor onze “collega’s” (de dames) en “confrères” (de heren). Leuk wanneer u met ons belt of mailt om even te sparren!

ankerIn Amsterdam is landelijk de grootste concentratie woonboten aanwezig. Er is in Amsterdam daarom veel kennis aanwezig over het woonbotenrecht en de praktijk van alledag. HABITAT neemt deel in het “Amsterdamse woonbotenoverleg” van en voor advocaten die – net als HABITAT – op landelijke schaal dagelijks met de woonbotenmaterie bezig zijn.

Hoe doen wij het?

Wij streven naar het bieden van A-kwaliteit ondersteuning, juridisch en strategisch. Maar ook in de relatie van mens tot mens. Onze kantooromgeving is zoveel als mogelijk gedigitaliseerd, met digitaal opgeslagen dossiers en digitale post- en faxverwerking. Wij werken in een zeer goed beveiligde cloud-omgeving, met gespecialiseerde IT-leveranciers. Intern en extern hebben wij videoverbindingen beschikbaar in onze werkprocessen en wij zijn natuurlijk goed bereikbaar via email, website en een landelijk telefoonnummer naar onze receptie.

Met het gebruik van social media zijn wij bewust voorzichtig, omdat vertrouwelijkheid bij de uitvoering van ons werk boven alles gaat.

Om dat blijvend goed te kunnen doen zijn wij allemaal goed en gericht academisch gevormd, volgen wij jaarlijks postdoctorale trainingen en cursussen en houden natuurlijk verder ons vakgebied en de ontwikkelingen in onze branche bij. Gespecialiseerd werken heeft daarbij als voordeel dat vergelijkbare casuïstiek vaker voorbij komt. Dat verhoogt de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening en spaart tijd en dus kosten voor u. Regelmatig sporten vinden wij belangrijk om mentaal en fysiek fit te blijven in een werkomgeving met een doorgaans hoge werkdruk.

We beschikken over een actueel netwerk van technische specialisten en gespecialiseerde advocaten in aanpalende rechtsgebieden.

Probeer nu onze Quick-Scan of Coach en ontdek wat wij voor u kunnen doen.

nl_NL