088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Vastgoedadvies

 Vastgoedadvies

Vastgoedadvies: de juridisch toegestane gebruiksmogelijkheden van vastgoed in kaart gebracht.

Gebruiksmogelijkheden

Vastgoedadvies: de juridisch toegestane gebruiksmogelijkheden van vastgoed in kaart gebracht.
Beslissingen omtrent het beleggen en investeren in grond en gebouwen hebben een directe relatie met het antwoord op de vraag welke gebruiksmogelijkheden van een bepaald onroerend goed ten tijde van de aankoopbeslissing privaatrechtelijk (huur en erfpacht) en bestuursrechtelijk (ruimtelijk en milieu) mogelijk zijn. Is sprake van een Vereniging van Eigenaren (VVE), dan is het functioneren van de VVE en de daaraan verbonden regelgeving aan de orde.

Ook kan sprake zijn van mogelijkheden of potenties naar de toekomst toe om de bestaande juridisch toegestane gebruiksmogelijkheid gewijzigd of verruimd te krijgen, waardoor de waarde van het onroerend goed belangrijk kan stijgen. Bijvoorbeeld een herontwikkeling door sloop en nieuwbouw of het splitsen en/of transformeren van kantoorruimte naar woningen.

Met name bij het aantrekken van grondposities komt de vraag naar de waarschijnlijkheid dat in de toekomst nieuwe bouwmogelijkheden mogelijk (kunnen) worden gemaakt, zoals inbrei – en uitleglocaties voor woningbouw, herontwikkelingslocaties en nieuwe bedrijventerreinen.

Wat doet HABITAT?

HABITAT beweegt soepel over de grensvlakken tussen rechtsgebieden die verbonden zijn met wonen, werken en leven. Bij de aankoop van vastgoed zijn de (toekomstige) privaatrechtelijke – en bestuursrechtelijke gebruiksmogelijkheden belangrijk voor een aankoop – en/of ontwikkelingsbeslissing. Vastgoedadvies bij het begin van het traject voorkomt onaangename verrassingen en extra kosten en gedoe op een later moment.

Belangrijk is vastgoedadvies over de bestaande juridische situatie. Maar de bestaande privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke gebruiksmogelijkheden sluiten ook niet altijd op elkaar aan, zodat een toestemming of mogelijkheid in het ene rechtsgebied niet kan worden gebruikt door een beperking op het andere rechtsgebied. Dergelijke discrepanties behoren gevolgen te hebben voor de koopprijs.

In de praktijk sluiten beperkingen in erfpacht- of huurvoorwaarden bijvoorbeeld niet aan bij ruimere bestemmingsplanmogelijkheden. Of andersom, in de huurovereenkomst staan ruimere gebruiksmogelijkheden dan is toegestaan in een bestemmingsplan, zodat u als verhuurder aansprakelijk kunt zijn in een handhavingsprocedure. Of een transformatie van een kantoor naar een hotel, waarvoor een mogelijk moeizame bestemmingsplanwijziging moet worden doorlopen om het geplande hotel ruimtelijk succesvol in te passen in een bestaande woonomgeving.

HABITAT brengt met vastgoedadvies samen met u de juridische gebruiksmogelijkheden en potenties van het specifieke geval in kaart, in onderlinge samenhang tussen de verschillende rechtsgebieden. Ook begeleidt HABITAT een potentieel vervolgtraject, adviseert over een vervolgaanpak bij het verkrijgen van overheidstoestemmingen en procedeert als dat nodig is.

nl_NL