088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Schade – Nadeelcompensatie MKB

Schade – Nadeelcompensatie MKB

Vergoeding schade

Wanneer door besluitvorming van de overheid schade ontstaat aan uw bedrijf, dan komt u mogelijk in aanmerking voor nadeelcompensatie in de vorm van een financiële vergoeding, een uitkoop of op een andere creatieve manier, bijvoorbeeld het gunnen van een bepaald bouwrecht op een door u gewenste locatie. Rond grote bouwprojecten worden vaak speciale nadeelcompensatieregelingen vastgesteld, zoals bij de aanleg van de Betuwelijn of de Noord-Zuid metroverbinding in Amsterdam. Veel bedrijven krijgen vroeg of laat te maken met tijdelijke wegafsluitingen, waardoor het bedrijf slechter of zelfs niet meer bereikbaar is. Of u in aanmerking komt voor een nadeelcompensatie-vergoeding is echter afhankelijk van diverse factoren.

Ondernemingsrisico

Een belangrijk criterium is het antwoord op de vraag of de schade uw bedrijf individueel treft of dat sprake is van een door velen te dragen last. Kunt u hard maken dat uw bedrijf bovenmatig hard is getroffen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor nadeelcompensatie. Komt u inderdaad in aanmerking, dan gelden een aantal berekeningscriteria en een aftrek als zelf te dragen normaal maatschappelijk risico of ondernemersrisico. Deze korting kan tot wel 40% van het totale schadebedrag in uw bedrijf belopen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Ook zal – onder meer – getoetst worden of u zelf actief een risico heeft aanvaard door bijvoorbeeld personeel aan te nemen terwijl de kans groot was dat de omzetschade werkelijkheid zou kunnen worden of dat u heeft stilgezeten bij het nemen van redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen waardoor de schade groter is geworden.  De hoogte van uw schadeclaim zal goed moeten worden onderbouwd met bedrijfscijfers, waarbij meestal de ondersteuning van een accountant of boekhouder nodig is. Belangrijke discussiepunten zijn de vraag of u in aanmerking komt en de berekeningsmethode en hoogte van uw schade.

nl_NL