088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Voorkomt voortslepende juridische procedures

Bij het aanvragen en uitvoeren van een bouwplan of de transformatie van een bestaand gebouw naar een ander gebruik, zijn in veel gevallen drie soorten partijen betrokken. De initiatiefnemer wil iets realiseren.  De overheid kan  – zo mogelijk –  de daarvoor benodigde toestemming geven en omwonenden maken zich vaak zorgen over de gevolgen voor de bestaande woon- en leefkwaliteit.
Ons kantoor ondersteunt initiatiefnemers bij het verkrijgen van de benodigde bestuursrechtelijke besluitvorming en draagvlak bij omwonenden.

Wij weten welke zorgen (kunnen) leven bij initiatiefnemers en omwonenden en wij weten hoe daar procesmatig mee om te gaan, hoe te bouwen aan samenwerking en hoe het gesprek met de overheid te organiseren en uit te voeren. Wij weten ook welk juridisch speelveld aan de orde is en wat dit kan betekenen voor de uitvoering en inpassing van uw initiatief.

Om samen succesvol te zijn is de constructieve bijdrage van alle betrokken partijen nodig – initiatiefnemer, overheid en omwonende – en een omgevingsmanager die verantwoordelijk is voor het proces van samenwerken. Lukt het, dan geeft dat een enorme “kick” bij alle betrokkenen en bent u als initiatiefnemer geholpen met een duurzame oplossing, zonder zich voortslepende juridische procedures die veel tijd en geld kunnen kosten.

En als het komt tot afspraken tussen de partijen, dan moeten deze afspraken inhoudelijk helder worden vastgelegd, in een vaststellingsovereenkomst of in voorschriften als onderdeel van een toestemming van de overheid.

De rol van de advocaat als omgevingsmanager wijkt met dit werk af van de klassieke taakopvatting van een uitsluitend procederende – en juridisch adviserende advocaat. Maar de meerwaarde is voor veel van onze cliënten al evident gebleken.

Toewerken naar een echte oplossing dus, als de partijen het kunnen en zonder het geldende recht en de rechtszekerheid uit het oog te verliezen.

circuit

Strijd om racecircuit teneinde.
lees meer…

krantenknipsels

Van strijd naar begrip
lees meer…

nl_NL