088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Specialist omgevingsrecht

HABITAT – Uw omgeving… is onze specialiteit!

Welkom bij HABITAT! Niet iedereen weet wat omgevingsrecht eigenlijk is, terwijl bijna iedereen er direct of indirect mee te maken heeft….het omgevingsrecht is een verzamelnaam voor het gebruik van onze werk- en woonomgeving en de bescherming van onze natuur. Dat is geregeld in allerlei complexe wetgeving rond bestemmingsplannen, vergunningen en planologisch beleid. Maar dat niet alleen. Wij hebben het dagelijks over de bestuursrechtelijke aspecten van bouwplannen, milieuregels en natuurbescherming. Voor initiatiefnemers van een bouwplan of gebruik van grond of gebouw, dan denken wij mee over de vraag of het idee past in de bestaande regelgeving. Gaat de overheid een handhavingsactie starten tegen u, dan proberen wij te voorkomen dat u geconfronteerd gaat worden met het opleggen van een dwangsom. Maar bent u zelf slachtoffer van een overlastsituatie dan helpen wij u met het indienen van een handhavingsverzoek, het vragen van een maatregel bij de rechter en het verkrijgen van een handhavingsbesluit.

HABITAT – onderhandelen, adviseren en procederen… is onze specialiteit!

In veel dossiers die wij in behandeling krijgen, blijkt het goed mogelijk om met de betrokken initiatiefnemer, omwonende en overheid echte oplossingen te vinden, waardoor weerstand en (verder) procederen kan worden voorkomen. Lukt dat, dan verbetert dit de kwaliteit van de besluitvorming door de overheid, er ontstaan heldere afspraken en het genereert heel veel positieve energie. Burgerparticipatie voorafgaand aan besluitvorming door de overheid is de toekomst en ligt ons na aan het hart, maar het vergt een goede begeleiding en zicht bij de betrokkenen op het juridisch speelveld. Procederen is belangrijk om juridische knelpunten opgelost te krijgen, maar wordt regelmatig ook ingezet om onze cliënt in een stevige gesprekspositie te brengen met de overheid en andere betrokkenen.

HABITAT – dichtbij en laagdrempelig… is onze specialiteit!

Of het nu gaat om bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, uw MKB bedrijfspand, woonboten (en andere drijvende bouwwerken) of monument of de natuur waar u iets mee wilt, wij zijn bij u in de buurt. Zo nodig met spoed. Wij helpen u met een aanpak, er is een laagdrempelige HABITAT-helpdesk voor juridische vragen en werkvoorbereiding en wij hebben standaardproducten in de HABITAT-webshop waarin – tegen een bescheiden vergoeding – heel wat van onze kennis en ervaring is verpakt en voor u toegankelijk is gemaakt. Onze website geeft veel informatie over onze activiteiten.

Bel of stuur gerust een bericht, u krijgt altijd – zonder kosten – en meestal nog op dezelfde werkdag een eerste reactie van ons. Wij doen meer dan we op onze website laten zien…

Waarom stikstof Nederland in z'n greep heeft
stadsblokken-meinerswijk-collectief3
e-mailservice-overheid.nl
e-mailservice-officiele-bekendmakingen
Nederlandse-orde-van-advocaten
geschillencommissie-voor-de-advocatuur
High-Trust-Raad-voor-Rechtsbijstand
nl_NL