088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Categorie: omgevingsrecht

  • De omgevingswet
Bekijk de video op de website omgevingswetportaal.nl De Omgevingswet, de werkvloer begint nu echt mee te trillen… Wie had een paar jaar geleden van de Omgevingswet gehoord of zelfs ‘het omgevingsrecht’? Inmiddels wordt door de Rijksoverheid een immens omvangrijk programma...
  • De steenuil zorgt weer voor nieuwe jurisprudentie.
Uitspraak steenuil en bestemmingsplan De steenuil zorgt weer voor nieuwe jurisprudentie. De Afdeling bestuursrechtspraak toetst een bestemmingsplan marginaal op de uitvoerbaarheid gelet op de verbodsbepalingen in de Flora – en faunawet/Vogelrichtlijn. De inhoudelijke Ff-discussie wordt gevoerd in de Ff-procedure. In...