088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

HABITAT-Collectief Markermeerdijk

HABITAT-Collectief Markermeerdijk

collectief-markermeerdijken

HABITAT | COLLECTIEF Markermeerdijken heeft op 22 december 2018 een uitgebreid beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Het collectief wil voorkomen dat er onnodig onomkeerbare schade wordt aangericht aan de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle Zuiderzeedijken. Het collectief krijgt inmiddels de aandacht van de landelijke pers en de Tweede Kamer. Het beroepschrift, het verzoek, perslinks en andere actuele informatie kunt u hieronder vinden. Zie ook https://www.stichtingzuyderzeedijk.nl/

HABITAT | COLLECTIEF is een succesvolle manier om samenwerking tot stand te brengen tussen omwonenden, bedrijven en belangengroepen die het niet eens zijn met overheidsbesluiten die gaan over inbreuken op de bestaande woon-, werk- en leefomgeving. Onder begeleiding van HABITAT advocaten en juristen worden krachten gebundeld, wordt kennis gedeeld, worden financiële oplossingen geregeld voor de financiering van het collectief en wordt politieke – en juridische actie georganiseerd en uitgevoerd. Elk collectief krijgt daarbij een maatwerkaanpak.

Ook een HABITAT | COLLECTIEF starten? Mail of bel: helpdesk@habitatconnect.nl of 088-2400 700.

Uitspraak 22-04-2020

Voorgaande stukken:

IN DE MEDIA

Artikel Markermeerdijken
Artikel Markermeerdijken
Raad van State geeft geen uitsluitsel over Markermeerdijken
Spanning over versterking Markermeerdijken loopt op
Dijkversterkingsproject Markermeer in gevaar
Bewoners Markermeerdijken opnieuw naar Raad van State
Artikel Markermeerdijken
Heet Hangijzer: Historische Markermeerdijk moet blijven
Artikel Markermeerdijken
Artikel Markermeerdijken
Bewoners Markermeerdijken opnieuw naar Raad van State
Artikel Markermeerdijken
Hart van Nederland
NOS-journaal
Radio-1-journaal
NOS-logo
nl_NL