088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

HABITAT-Collectief Markermeerdijk

HABITAT-Collectief Markermeerdijk

collectief-markermeerdijken

HABITAT | COLLECTIEF is een succesvolle manier om samenwerking tot stand te brengen tussen omwonenden, bedrijven en belangengroepen die het niet eens zijn met overheidsbesluiten die gaan over inbreuken op de bestaande woon-, werk- en leefomgeving. Onder begeleiding van HABITAT advocaten en juristen worden krachten gebundeld, wordt kennis gedeeld, worden financiële oplossingen geregeld voor de financiering van het collectief en wordt politieke – en juridische actie georganiseerd en uitgevoerd. Elk collectief krijgt daarbij een maatwerkaanpak.

Wilt u als bedrijf of omwonende meedoen met dit collectief, neem contact met ons op via helpdesk@habitatconnect.nl of 088-2400 700.

4 weeks ago
De besluitvorming voor de versterking Markermeerdijken is vandaag gepubliceerd. Het plan gaat door. Niet onverwacht maar nog steeds teleurstellend. Tot 27 december kan er beroep worden ingesteld.

Klik voor de inzage: https://t.co/wwObWFiUet #markermeerdijken #141zienswijzen
1 month ago
@zuyderzeedijk @IJsselmeerverg schaart zich achter deze oproep van @astro_andre. Alternatieven bestaan er nu om bestaande dijken te verstevigen dmv ankers. Veiligheid voorop maar met respect voor eeuwenoude provinciaal monumentale dijken!
3 months ago
Veel insprekers in de commissie Water van de @ProvincieNH over de versterking Markermeerdijken. De @CUSGPNH vindt het belangrijk dat alle alternatieve oplossingen goed bekeken zijn. https://t.co/hAtEHYvCqs https://t.co/y7dkYklgJC habitat_nl photo
4 months ago
Komende weken, spreekt onze fractie met belanghebbenden langs de @markermeerdijken In september komt het plan voor definitief besluit in het algemeen bestuur bij @WaterschapHHNK