088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

HABITAT-Collectief Markermeerdijk

HABITAT-Collectief Markermeerdijk

collectief-markermeerdijken

HABITAT | COLLECTIEF is een succesvolle manier om samenwerking tot stand te brengen tussen omwonenden, bedrijven en belangengroepen die het niet eens zijn met overheidsbesluiten die gaan over inbreuken op de bestaande woon-, werk- en leefomgeving. Onder begeleiding van HABITAT advocaten en juristen worden krachten gebundeld, wordt kennis gedeeld, worden financiële oplossingen geregeld voor de financiering van het collectief en wordt politieke – en juridische actie georganiseerd en uitgevoerd. Elk collectief krijgt daarbij een maatwerkaanpak.

Wilt u als bedrijf of omwonende meedoen met dit collectief, neem contact met ons op via helpdesk@omgeving.nl of 088-2400 700.

Habitat Advocaten & Juristen
Habitat Advocaten & Juristen1 month ago
Habitat heeft het hoogheemraadschap (waterschap) gevraagd om openheid van stukken omdat we graag willen weten of het versterken van de #markermeerdijken nou echt op de voorgestelde manier moet. Openheid over afspraken en berekeningen voor de burger die achter de dijk woont, want daar hebben ze recht op. Daarom hebben we een WOB-verzoek ingediend, een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Je vindt het hier op onze site. Red de Zuyderzeedijk
https://www.habitatadvocatenkantoor.nl/omgevingsrecht/wp-content/uploads/2018/03/WOB-verzoek-MMD.pdf
Habitat Advocaten & Juristen
Habitat Advocaten & Juristen2 months ago
Omdat beelden meer zeggen dan duizend woorden hier nog even een prachtig filmpje uit 2015 waarin een aantal BN-ers verwoorden waarom een zorgvuldige besluitvorming m.b.t. versterking van de #markermeerdijken #Zuyderzeedijk zo vreselijk belangrijk is. De #zienswijze tegen deze besluiten is verstuurd. Nu hard werken aan openheid van zaken en documenten.
Red de Zuyderzeedijk

https://www.youtube.com/watch?v=2c8kMKkcQV8
Habitat Advocaten & Juristen
ZUYDERZEEDIJK
De Zuyderzeedijk Alliantie streeft naar behoud van de oudste en mooiste dijk van Nederland. De dijkbewoners maken zich zorgen over de plannen van het Hooghee...
youtube.com
Habitat Advocaten & Juristen
Habitat Advocaten & Juristen2 months ago
Zo! Gisteren heeft Habitat Advocaten & Juristen namens 32 partijen een dijk van een #zienswijze verstuurd over de dijkversterkingsplannen van de #Markermeerdijken aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het grote wachten op welke wijze GS hieraan gehoor gaat geven, is begonnen.
Onze zienswijze staat hier:
https://www.habitatadvocatenkantoor.nl/omgevingsrecht/wp-content/uploads/2018/02/180207-ANONIEM_Aanv-zienswijze-Markermeerdijken-def.pdf
Red de Zuyderzeedijk
Habitat Advocaten & Juristen
Habitat Advocaten & Juristen added 4 new photos.3 months ago
Dag 3: we bezoeken Warder en Scharwoude . Red de Zuyderzeedijk heeft ons bijgepraat over een dijk van een dossier dat al zo' n 12 jaar duurt. Nu moeten we de kern boven water krijgen. #markermeerdijken
Habitat Advocaten & Juristen
Habitat Advocaten & Juristen added 5 new photos.3 months ago
Dag 2 van onze ronde voor de zienswijze #Markermeerdijken . Een bezoek aan Hoorn e.o.. Weer veel gezien, o.a. een 'vooroever' heeft nu een gezicht gekregen. Als de dijk (en daarmee jouw eigen achtertuin) wordt aangepakt/versterkt, dan moet er wel een héél goed verhaal achter zitten! Red de Zuyderzeedijk
Habitat Advocaten & Juristen
Habitat Advocaten & Juristen added 3 new photos.3 months ago
Vandaag dag 1 : op pad voor de zienswijzen #markermeerdijken . De persoonlijke zorgen horen en inbreng voor de zienswijzen met eigen ogen aanschouwen.
@reddedijk Red de Zuyderzeedijk
1 month ago
Voor openheid van de stukken voor project #markermeerdijken heeft @habitat_nl deze week #WOB verzoek ingediend bij @WaterschapHHNK Transparantie van grootste belang! @zuyderzeedijk https://t.co/rUG4MHuzV2
2 months ago
Omdat beelden meer zeggen dan 1000woorden, dit filmpje uit 2015 over dijkversterking en zorgvuldige besluitvorming #markermeerdijken #zuyderzeedijk @ProvincieNH @zuyderzeedijk
https://t.co/XXr4MXivGx
2 months ago
RT @zuyderzeedijk: Zienswijze van 222 punten, 46 pagina's, van 35 belanghebbenden. Wij hebben recht op een veilige dijk, van Hoorn tot Amst… habitat_nl photo
3 months ago
Zelf al inleidende zienswijze ingediend? T/m as vrijdag kun je nog meedoen met onze aanvullende #zienswijze #markermeerdijken Bel ons.
https://t.co/NaUGm18VFG
3 months ago
RT @zuyderzeedijk: Wij hebben recht op een veilige dijk! Laten we samen zorgen dat er objectief onderzoek komt naar de beste oplossing voor…