088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

HABITAT-Collectief Markermeerdijk

HABITAT-Collectief Markermeerdijk

collectief-markermeerdijken

HABITAT | COLLECTIEF is een succesvolle manier om samenwerking tot stand te brengen tussen omwonenden, bedrijven en belangengroepen die het niet eens zijn met overheidsbesluiten die gaan over inbreuken op de bestaande woon-, werk- en leefomgeving. Onder begeleiding van HABITAT advocaten en juristen worden krachten gebundeld, wordt kennis gedeeld, worden financiële oplossingen geregeld voor de financiering van het collectief en wordt politieke – en juridische actie georganiseerd en uitgevoerd. Elk collectief krijgt daarbij een maatwerkaanpak.

Wilt u als bedrijf of omwonende meedoen met dit collectief, neem contact met ons op via helpdesk@omgeving.nl of 088-2400 700.

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.
3 months ago
Na VVD roert ook 50PLUS zich in het debat. Portefeuillehouder Stam (van de Exota affaire) heeft gezegd "dat ten onrechte het beeld wordt geschetst dat HHNK niet transparant is"... Voor 50PLUS is deze houding niet acceptabel. Voor de bewoners ook niet !

https://t.co/QtgbrnmzVC
3 months ago
Benieuwd of @WaterschapHHNK nu gaat luisteren naar de commissie MER en de bezorgde bewoners die als sinds 2006 (!) in behoorlijk gesprek proberen te komen.
https://t.co/IaIC9hML9E
4 months ago
Openheid over risico's dijkverzwaring
https://t.co/43VPmsp0wf
5 months ago
Voor openheid van de stukken voor project #markermeerdijken heeft @habitat_nl deze week #WOB verzoek ingediend bij @WaterschapHHNK Transparantie van grootste belang! @zuyderzeedijk https://t.co/rUG4MHuzV2
6 months ago
Omdat beelden meer zeggen dan 1000woorden, dit filmpje uit 2015 over dijkversterking en zorgvuldige besluitvorming #markermeerdijken #zuyderzeedijk @ProvincieNH @zuyderzeedijk
https://t.co/XXr4MXivGx