Is het instellen van een milieuzone voor personenauto’s voorzienbaar?

Utrecht is als eerste  stad in Nederland voornemens om een milieuzone in te stellen waarbinnen vervuilende personenvoertuigen zullen worden geweerd. Hiertoe is eind december 2013 een subsidie -sloopregeling getroffen voor inwoners van Utrecht. Enkele inwoners zullen echter tussen wal en schip vallen! Dat zijn inwoners die na 1 januari 2013 een auto hebben gekocht. Wij zoeken uit of het verbod inderdaad voorzienbaar was voor inwoners die na 1 januari 2013 een vervuilende auto hebben gekocht.